29.7 C
Bangkok
สิงหาคม 23, 2019

  •  สินค้าเป็นสินค้าสั่งผลิตตามออเดอร์ สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกกรณี

  • หมายเหตุ เว้นแต่เกิดความเสียหายจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ไม่เกิน 30 วันทำการ

  • ระยะเวลาการส่งสินค้า 7-15 วันทำการ หลังจากที่ได้ออเดอร์สินค้าเรียบร้อยแล้ว

  • กรณียกเลิกสินค้ากลางครัน ทางเราจะไม่คืนเงิน เพราะเป็นออเดอร์สั่งผลิต